Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Nowy owoc pracy misyjnej

Nabożeństwo niedzielne przy ul. Gdańskiej 29 prowadzone jest w języku ukraińskim

Z radością informujemy, że na początku stycznia zarejestrowany został nowy zbór w Okręgu Centralnym – „Słowo Wiary” w Łodzi (Церковь ХВЕ «Слово Веры» •Słowiańska Społeczność KZ «Słowo Wiary» w Łodzi•). Zbór „Słowo Wiary” prowadzi pracę duszpasterską i ewangelizacyjną głównie w środowiskach osób ukraińskojęzycznych, choć nie tylko. Praca misyjna rozpoczęła się się jeszcze w marcu 2019 roku (w porozumieniu między Zborem Ukraińskim w Warszawie a KZ „Nowe Życie” Łódź). Początkowo na nabożeństwa uczęszczało kilkanaście osób, dziś jest to grupa ok. 50-60 osobowa. W Łodzi, przy ul. Gdańskiej 29 (dzięki gościnności Misja „Nowa Nadzieja”) prowadzone są regularne nabożeństwa niedzielne o godz. 11:00, sobotnie spotkania młodzieżowe oraz poniedziałkowe modlitewne. Wszystkie w języku ukraińskim. Obowiązki pastora tego zboru pełni brat Sergii Okseniuk (Сергій Оксенюк).

Dziękujemy Bogu, który „sprawia chcenie i wykonanie”! Wdzięczni jesteśmy Bogu za przywilej współdziałania w tej misyjnej pracy, która zaowocowała powołaniem nowej chrześcijańskiej wspólnoty. Niech Pan Was – życzymy z całego serca – obficie błogosławi!