Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Kościół przyszłości

W atmosferze wspaniałego uwielbienia, radości i oczekiwania na działanie Boga weszliśmy w Nowy Rok. Podczas Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy za zbawienie w Jezusie, proklamując moc odkupienia, jakie dokonało się na Golgocie. Słowem na temat Kościoła przyszłości (opartym na kanwie tekstu z Jer 32,1-21) wygłoszonym z okazji Dnia Wizji w Kościele Zielonoświątkowym usłużył nam na wczorajszych niedzielnych nabożeństwach biskup Marek Kamiński. Jego usługa przepełniona była wątkami świadectw i osobistych przeżyć z Bogiem, a głoszone Słowo dotykało nas wszystkich i przygotowywało do służby. Mówił o tym, że powołani jesteśmy by być kościołem proroczym, działającym w namaszczeniu Ducha, ale i używającym wobec otaczającego nas świata zrozumiałych i życzliwych słów. – Kościół przyszłości – kościół, który Bóg tworzy i będzie tworzył – w tej chwili znajduje się na ulicach protestując, buntując się – głosił nasz gość – Kochajcie tych ludzi! Kochajcie ten kościół, który jeszcze nie jest kościołem. Kochajcie tych ludzi, którzy dopiero będą w kościele, tak jakby to były wasze własne dzieci. Dziękujemy Bogu za to motywujące, mocne przesłanie.