Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Misja w Gagauzji

Modliliśmy się ostatnio o Piotra, który wyruszył w podróż misyjną do Gagauzji – bodaj najbiedniejszego rejonu Europy, położonego w południowej Mołdawii. W wiosce (1500 mieszkańców) misjonarze będą przez najbliższe tygodnie pracować, głosić Ewangelię, pomagać. Wesprzyj to dzieło wpłacając na konto zboru z dopiskiem „MISJA GAGAUZJA”.
Piotr podzielił się z nami ciekawym Słowem z 2 Kronik 29,5-11. Oto kilka cennych myśli pochodzących z wiersza 11:
➡️Bóg chce byśmy stali przed nim. To jest nasze pierwsze zadanie. Panie, szukamy Twojego oblicza. Panie, pragnę abyś Ty mnie napełnił, bo jeśli tego nie zrobisz, nie nogę niczego dać ludziom.
➡️Bóg chce, abyśmy służyli i stali się sługami. Ucziowie musieli stać wie sługami. Nie chodzi o mnie ale o Niego. O Jezusa! Aby On był uwielbiony. Prawdziwy sługa nie żyje dla siebie. Wtedy stajesz się sługą, kiedy oddajesz swoje życie.
➡️ Bóg chce, abyśmy składali siebie niczym kadzidło – Przyp. 24,10 „gdy w dniu niedoli jesteśmy gnuśni, nasza siła zawodzi”. Jak zachowujesz się w dniu niedoli? Wejrzyjmy w nasze serca i pozwólmy się Bogu zmieniać.