Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Płoń, Boży ogniu!

PŁOŃ, BOŻY OGNIU! Tak najkrócej można podsumować ostatnią piątkową #NocModlitwy – tak też właśnie się modliliśmy, prosząc by Duch Boży rozpalał nas na nowo. Słowo powiada: „PŁOMIENNI DUCHEM, PANU SŁUŻCIE” (Rz 12,11). Symbol ognia – płonącego krzaku, płonącej lampy zasilanej oliwą, wreszcie ognia, w którym Pan wytapia cenny złoty kruszec – często do nas wracał, gdy razem w uwielbieniu przychodziliśmy przed Boży tron. Ktoś opowiedział o swoim widzeniu, pouczeniu które przyszło w proroczym śnie. Ktoś inny odczytał fragment z Biblii. Bóg chce byśmy dla Niego płonęli. Chce oczyszczać nas i przygotowuje swoją Oblubienicę na powrót Jezusa. Fakt, że tak wiele osób pragnie gromadzić się późną nocą i czuwać, pokazuje, że Bóg wciąż i wciąż rozpala kolejne serca…
Nasze Noce Modlitwy rozpoczynamy co miesiąc w piątek o 22:00. Za tydzień (8.10) w piątek spotykamy się o 20:00 na Wieczorze Chwały. To kolejna okazja, by wraz z całym kościołem szukać Boga. A On pozwala się znaleźć…