Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bóg ma ostatnie Słowo

– Gdy Hiskiasz otrzymał z rąk wrogich posłów list z pogróżkami, „przeczytał go, poszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem” (2 Król 19,14-19). Zachęcam cię dziś, byś przyszedł ze swoim „złowieszczym listem” do Pana, bo On ma w twojej sprawie ostatnie zdanie – głosił w niedzielny poranek, w kazaniu na temat suwerenności Boga, zatytułowanym „BÓG MA OSTATNIE SŁOWO” – pastor Piotr. Suwerenność Boga oznacza właśnie, że wyłącznie On sprawuje władzę nad wszechświatem, jest Najwyższy i rządzi niepodzielnie – słyszeliśmy. Nic nie wymyka się Jego kontroli i to właśnie nasz Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, ma do powiedzenia ostatnie słowo w twojej sprawie. Nikt nie może unicestwić Jego zamysłów, nic nie powstrzyma Jego planów i biada tym, którzy odrzucają Jego panowanie. Nie pozostaje wówczas takim nic innego, jak zdać się na kaprys losu, ślepy przypadek, prawa natury lub wolę nikczemnych ludzi. W Chrystusie, na Golgocie, Bóg wypowiedział swoje ostatnie słowo – „Wykonało się!” (J 19,30). Wypowiada je wówczas także, gdy przechodzisz przez doświadczenie i z Bożego dopustu poddany jesteś próbie. Gdy otrzymujesz list od diabła, nie dyskutuj z nim (2 Król 18,36)! Jak Hiskiasz módl się, zamilknij i zaufaj Bogu (zob. 2 Król 19,1.6.21). „Nie obawiaj się tego, co słyszałeś” i poznaj Bożą odpowiedź! Bo właśnie w takich chwilach Bóg i tylko On chce mieć i będzie mieć ostatnie zdanie.
 
Modliliśmy się wczoraj na nowo ogłaszając Boże panowanie w naszym życiu. Z wdzięcznością przystępowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej. Wielbiliśmy Pana śpiewając właśnie te słowa: „Nasz Bóg potężny jest w mocy swej, panuje nad nami” i słuchaliśmy świadectw Bożego działania (m.in. brata Joakima z„New Life” Church w Norwegii). Poranne spotkanie Kościoła było także okazją do do wyrażenia wdzięczności Bogu za Iwonę, żonę pastora Piotra oraz modlitwy o Boże uzdrowienie i ochronę dla niej w szczególnie trudnym czasie, przez jaki przechodzi. „Teraz więc, Panie, Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem.” (2 Król 19,19). On rządzi, panuje, włada! A kiedy to sobie uświadomisz to wyznasz, jak Habakuk: „Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól; choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą!” (Hab 3,17-19).