Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

40. dniowy łańcuch postu i modlitwy

Niech to będzie czterdzieści wyjątkowych dni, czas przełomu, szukania Boga i oczekiwania na Jego odpowiedź. Zaczynamy 3 stycznia o 18:30. Kończymy 11 lutego o godz. 20:00 Wieczorem Chwały. Módl się Kościele!