Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Błogosławione oczekiwanie

– Ten, którego posłał Bóg (Chrystus), posyła teraz ślepca do sadzawki Syloe (co znaczy Posłany). „Idź, obmyj się!” – mówi Pan Jezus (J 9,7) a ślepiec posłusznie podąża za Bożym wezwaniem – głosił wczoraj na nabożeństwie pastor w kolejnym rozważaniu z serii #blogoslawieni, zatytułowanym „Błogosławione oczekiwanie”. – Tak długo ślepiec czekał na ten moment, na cud uzdrowienia! To oczekiwanie było jednak błogosławione. Po pierwsze nasz bohater otworzył duchowe oczy, zanim przejrzał fizycznie. Po drugie oczekując na Pana uczył się zależności od Niego. Najpierw ujrzał wiarą to, co Bóg miał dla niego – później oglądał Boga w Jego dziełach. Oczekiwanie na Pana jest jednak błogosławione z jeszcze jednego powodu: prowadzi nas do samego Źródła, a tym, źródłem jest Jezus Chrystus! Pozwala widzieć Pana. Oczekiwanie jest błogosławione, bowiem pozwala bardziej niż dar cenić Dawcę! – słyszeliśmy. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5).
Dzięki Bogu za wspaniały niedzielny poranek. Duch Boży dotykał serc już podczas uwielbienia. Słowo, świadectwo, pieśni – prowadziły nas do samego Źródła, do Tego, który jest Żywą Wodą. Spotkanie z Jezusem zmienia wszystko i tego pragniemy najbardziej. „Niech strumienie Żywej Wody wypłyną ze mnie dziś” – śpiewaliśmy na koniec poruszeni powiewem Ducha. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne nabożeństwa i modlitewne spotkania!