Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wielkanoc: Nie zatrzymał Go grób!

Nie ma takiej straży, takiej siły, która mogłaby powstrzymać moc zmartwychwstałego Pana – On jest niepokonany! On nie da się zatrzymać! – dzielił się także pastor Piotr. – Grób nie jest twoim ostatecznym przeznaczeniem (Ps 16,10). Zmartwychwstały Pan mówi do nas, odwraca nasze spojrzenie od grobu i pragnie byśmy oglądali Jego oblicze (por. Mt 28,1 „przyszły obejrzeć grób” i 28,8 „odeszły od grobu”). Jezus jest silniejszy niż grób – niezależnie od tego, czy jest to grób zniszczeń wojennych, utraconych nadziei, bezpowrotnie zerwanych relacji, nieuleczalnej choroby czy przedwczesnej śmierci – Jezus jest silniejszy. Ez 37,13 „I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój”… Jemu chwała!

Pastor