Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Nie polegaj na własnym rozumie

Zapraszamy do wysłuchania naszego środowego przesłania którym dzielił się brat Irek Wolf.

Zaufaj PANU z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie; licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!  Przyp 3, 5-6