Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

O zbudź się duszo ma i uwielbiaj Go!

„Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia, na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się.” ‭‭(Dz.‬ ‭16:25-26‬ ‭SNP‬‬). W ostatnią środę zachętą do uwielbienia Boga w każdej sytuacji, choćby najtrudniejszych okolicznościach, dzielił się z nami Piotr. Drugi z Piotrów opowiedział o tym, jak Bóg przeprowadził go cudownie przez czas choroby syna. Ta piękna, płynąca wprost z Bożego serca nauka była nam bardzo potrzebna, co dało się usłyszeć już po zakończeniu spotkania. Zachęciła nas też jeszcze bardziej do spotkania się na naszej piątkowej Modlitewnej Nocy.

To był płomienny wieczór, pełna Bożego ognia noc! Wczoraj o 22:00 zgromadziliśmy się znów by razem przynosić do Boga nasz Kościół, nasze miasto Łódź, ludzi żyjących wokół, małe i wielkie sprawy ale przede wszystkim uwielbiać Jezusa i dostrajać serca do Bożej woli, Bożych planów, Bożej nauki. W naszych comiesięcznych spotkaniach nocnych uczestniczy coraz więcej osób. To czas gorącej modlitwy, spontanicznego śpiewania na Bożą chwałę, posługiwania darami Ducha Świętego. – Nie da się zasnąć – powiedziała jedna z sióstr na koniec spotkania – nawet gdyby ktoś przyszedł bardzo znużony, mimo że modlimy się późno w nocy, nie sposób zasnąć – tak bardzo Bóg działa! Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych uwielbieniowo-modlitewnych piątkowych spotkaniach już we wrześniu. #NocModlitwy