Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Blog Nowego Życia

Bóg ma ostatnie Słowo

– Gdy Hiskiasz otrzymał z rąk wrogich posłów list z pogróżkami, „przeczytał go, poszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem” (2 Król 19,14-19). Zachęcam cię dziś, byś przyszedł ze swoim „złowieszczym listem” do Pana, bo On ma w twojej sprawie ostatnie zdanie – głosił w niedzielny poranek, w kazaniu na temat suwerenności Boga, zatytułowanym „BÓG MA OSTATNIE SŁOWO” – pastor Piotr. Suwerenność Boga oznacza właśnie, że wyłącznie On sprawuje władzę nad wszechświatem, jest Najwyższy i rządzi niepodzielnie – słyszeliśmy. Nic nie wymyka się Jego kontroli i to właśnie nasz Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, ma do powiedzenia ostatnie słowo w twojej sprawie. Nikt nie może unicestwić Jego zamysłów, nic nie powstrzyma Jego planów i biada tym, którzy odrzucają Jego panowanie. Nie pozostaje wówczas takim nic innego, jak zdać się na kaprys losu, ślepy przypadek, prawa natury lub wolę nikczemnych ludzi. W Chrystusie, na Golgocie, Bóg wypowiedział swoje ostatnie słowo – „Wykonało się!” (J 19,30). Wypowiada je wówczas także, gdy przechodzisz przez doświadczenie i z Bożego dopustu poddany jesteś próbie. Gdy otrzymujesz list od diabła, nie dyskutuj z nim (2 Król 18,36)! Jak Hiskiasz módl się, zamilknij i zaufaj Bogu (zob. 2 Król 19,1.6.21). „Nie obawiaj się tego, co słyszałeś” i poznaj Bożą odpowiedź! Bo właśnie w takich chwilach Bóg i tylko On chce mieć i będzie mieć ostatnie zdanie.
 
Modliliśmy się wczoraj na nowo ogłaszając Boże panowanie w naszym życiu. Z wdzięcznością przystępowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej. Wielbiliśmy Pana śpiewając właśnie te słowa: „Nasz Bóg potężny jest w mocy swej, panuje nad nami” i słuchaliśmy świadectw Bożego działania (m.in. brata Joakima z„New Life” Church w Norwegii). Poranne spotkanie Kościoła było także okazją do do wyrażenia wdzięczności Bogu za Iwonę, żonę pastora Piotra oraz modlitwy o Boże uzdrowienie i ochronę dla niej w szczególnie trudnym czasie, przez jaki przechodzi. „Teraz więc, Panie, Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem.” (2 Król 19,19). On rządzi, panuje, włada! A kiedy to sobie uświadomisz to wyznasz, jak Habakuk: „Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól; choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą!” (Hab 3,17-19).

Żyć dla Bożej chwały

– Każdy z was jest stworzony do czegoś większego niż to, co ten świat ma do zaoferowania – mówił w niedzielny poranek gość ze Szwajcarii, pastor Lukas (całe kazanie wygłosił posługując się płynnie językiem polskim) – Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. „Gdyż z Niego, poprzez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu chwała na wieki” (Rz 11,36). Podczas nabożeństwa pieśniami usługiwała także jego żona Debora oraz – świadectwem – gość z Niemiec, brat Irek.
– W szkole większość nas brała udział w grze, gdzie wszyscy udają, że wiadomo, kto stoi wyżej, a kto niżej w hierarchii – słyszeliśmy w głoszonym kazaniu. – Wszyscy wiedzą, kto jest ogólnie uważany za fajnego, za atrakcyjnego, a kto za brzydkiego, za ofiarę. Świat wcześnie nauczył nas bezlitosnego sposobu myślenia: niektórzy ludzie są bezwartościowi, niektórzy są godni pogardy, niektórzy są godni pożałowania. Jako chrześcijanie mówimy „Nie!” dla takiego myślenia. Każdy z nas został obsypany darami. Nawet jeśli nie jesteś najlepszy i najpiękniejszy, zostałeś obsypany darami od Boga. Natomiast prawdziwie czcimy Boga nie myśląc wysoko o sobie samych, lecz o Nim. W naszej kulturze popularna jest autopromocja, obsesja samym sobą. W języku biblijnym można by powiedzieć: każdy rozsławia swoje własne imię, każdy oddaje własnej osobie cześć. I tutaj znowu świat bez Boga jest bezlitosny. Tam, gdzie ludzie robią sobie wielkie imię i podziwiają samych siebie bezwstydnie, inni zaczynają sobą gardzić. Ale my, chrześcijanie, nie powinniśmy się wzorować na kulturze, ale na Chrystusie i Jego słowu i w ten sposób kształtować kulturę.
Lukas jest reżyserem, absolwentem łódzkiej filmówki. W czasie studiów (piętnaście lat temu) w Polsce uczęszczał do naszego zboru, tu także się ochrzcił. Studiował później w Bazylei i w Zurichu, odnajdując powołanie do służby pastorskiej. Całe kazanie wysłuchać można na naszym kanale YouTube i grupie FB. Zapraszamy serdecznie!

Świadectwo z podróży misyjnej do Nepalu

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego nabożeństwa. Słowem opartym na fragmencie z Jr 4,1-4 oraz relacją misyjną z Nepalu dzieli się br. Piotr Filipiak – nagranie jest już na kanale YouTube – tutaj.

Bóg się nie spóźni

Już można odsłuchać na naszym kościelnym kanale YouTube nagranie audio z ostatniego niedzielnego nabożeństwa. Wysławiamy Tego, który jest Wszechmogący, który był, jest i przyjdzie znów – Jezusa! Bóg dotykał nas dziś, umacniał Słowem i wlewał nadzieję. Słowem pt. „Bóg się nie spóźni” dzielił się pastor Piotr. Jezus nie spóźnił się, mimo ze pozornie nie pojawił się na czas przy grobie Łazarza (J 11,6). Gdy wydaje ci się, że Bóg nie zdąży, że być może źle zrozumiałeś Jego obietnicę, nie rezygnuj. On się nie spóźni! Pomódl się jak Habakuk (3,2): „Panie! Słyszałem od ciebie wieść, widziałem, Panie, twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!” Bóg jest wierny! Jezus się nie spóźni! – tutaj odsłuchasz nagranie

Noc Modlitwy

Znów w ostatni piątek miesiąca (26.11.2021) o godz. 22:00 odbędzie się #NocModlitwy – Serdecznie zapraszamy!

Gotowe jest serce – koncert w Hamilton (2019)

W dniach 14-31 października b.r. pastor Piotr wraz z żoną Iwoną odwiedzili zbory Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii w Kanadzie. Usługiwali pieśnią, Słowem oraz modlitwą podczas Dni Skupienia w London, Hamilton i Toronto (codziennie odbywały się nabożeństwa) a także na konferencjach dla małżeństw i na spotkaniu dla kobiet. Opowiadali o Jezusie i składali świadectwo o Jego uzdrowieńczej mocy podczas koncertów ewangelizacyjnych, które odbyły się w Toronto i w Hamilton. Była to już kolejna misyjna podróż naszego pastora do zborów polonijnych w Kanadzie. Poniżej można posłuchać fragmentów koncertu ewangelizacyjnego, który odbył się w 2019 roku, w Polskim Kościele Pełnej Ewangelii w Hamilton.

Gotowe jest serce (Ps 57)
Gwiazda w mych ciemnościach
Tak wiele już minęło lat
Wzgardzony (Iz 53)
Powiedz Mu
Twe drogi / Boże cudów

Bacz, abyś nie upadł

Na kanale YouTube można już posłuchać nagrania z niedzieli – wspaniały czas uwielbienia, świadectwo pastora Piotra i Iwony po pobycie w Kanadzie oraz słowo br. Andrzeja „Bacz, abyś nie upadł”. Posłuchajcie też ogłoszeń – tętni życie w „Nowym Życiu”, nie przegap niczego. Prosimy o wyrozumiałość – z przyczyn technicznych nie możemy ostatnio transmitować naszych nabożeństw, jednak nagrywamy je i trafiają jak zawsze do sieci. Pracujemy nad tym, by usunąć problem i mamy nadzieję, że stanie się to w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Błogosławimy Wam i zapraszamy na nabożeństwa!

Nowe nagrania na naszym kanale YouTube

Wdzięczni jesteśmy Bogu za ostatnie wizyty gości  – słowem usługiwali pastor Piotr Damps i pastor Michał Siczek. Zarejestrowane nagrania nabożeństw można odsłuchać na naszym kościelnym kanale YouTube. W związku z awarią techniczną nie udało nam się zarejestrować kazania brata Darka Pomorskiego, a ostanie przesłanie można odsłuchać jedynie w wersji audio – nie mniej zapraszamy! – posłuchasz tutaj

Pożegnanie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że Pan odwołał do wieczności naszego Drogiego Brata Czesława Regułę. Łącząc się w modlitwie i współczuciu z najbliższą rodziną, zapraszamy na pogrzeb, który odbędzie się w najbliższy piatek, 05.11.2021 o godz. 13:00 na naszym cmentarzu Zielonoswiatkowym przy ul. Smutnej w Lodzi. Wjazd samochodowy od ul. Doly.

Dzień Dla Kościoła – już w listopadzie

Planujemy w listopadzie #DzieńZborowy czyli integracyjny #DzieńDlaKościoła – zaplanuj z nami całą niedzielę 14.11.2021. Będziemy poznawać się, rozmawiać… w programie konkursy (ciast i wypieków), fotograficzny i inne. Koordynatorem wydarzenia jest Gosia Barwińska (jeśli macie pytania, propozycje – zgłaszajcie). Zapraszamy! Zaplanujmy!